Hệ thống thử nghiệm hiệu suất động cơ đến 37KW

Model: RDS-37

Hãng Sản xuất: MEA – Israel

Hệ thống thử nghiệm hiệu suất động cơ đến 37KW RDS-37

Hệ thống thử nghiệm hiệu suất động cơ đến 37KW RDS-37

I. GIỚI THIỆU:

Hệ thống thử nghiệm hiệu suất động cơ đến 37KW Model: RDS-37 được thiết kế để thử nghiệm hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha theo những thông số dưới đây:

 • Dải công suất: 0.75 KW đến 37 KW
 • Dải tốc độ: ~0 vòng/phút đến 3600 vòng/phút
 • Dải momen: 1 Nm đến 500 Nm.

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn:

 • Hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60034-2-1, phương pháp đo và thử nghiệm là phương pháp xác định trực tiếp hiệu suất động cơ (theo IEC 60034-2-1 3.2.1 và 3.2.2).
 • Xác định hiệu suất động cơ theo phương pháp đo đầu vào-đầu ra (IEC 60034-2-1 5.1(a)).
 • Cấp chính xác các phép đo điện đầu vào là 0.2% (IEC60034-2-1 5.5.2).
 • Cấp chính xác đo momen là ±0.2% toàn dải (IEC60034-2-1 5.5.4).
 • Độ chính xác đo tốc độ và tần số là 0.1% hoặc ±1 vòng/phút (IEC60034-2-1 5.5.5).
 • Các mục khác theo tiêu chuẩn IEC 60034-2-1 : 6.3,6.3.1,6.3.1.1,6.3.1.2, 6.3.2.2,8.1.1.

Hệ thống thử nghiệm hiệu suất động cơ đến 37KW Model: RDS-37 cho phép thực hiện những chức năng sau:

 1. Thử nghiệm tải của động cơ không đồng bộ 3 pha, tự động đo và tính toán các thông số:
 2. Hiệu suất
 3. Momen
 4. Dòng điện từng pha
 5. Điện áp (Urs, Ust)
 6. Công suất đầu vào
 7. Công suất đầu ra
 8. Với module tùy chọn đo nhiệt độ, hệ thống có thể thực hiện các phép đo nhiệt của động cơ:
 9. 2 đầu đo nhiệt kiểu K.
 10. Đo dòng/áp/momen/tốc độ/công suất đầu vào/công suất đầu ra đồng bộ với từng điểm đo nhiệt.

 II. CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG:

1. Chế độ động lực kế (Dynamometer mode): thử nghiệm hiệu suất của động cơ:

Người vận hành thiết lập:

 • Khoảng đo/độ phân giải đo mô men.
 • Dải tốc độ của lần thử nghiệm (Từ không tải cho đến tốc độ thấp nhất mong muốn).
 • Ấn nút “Start”

Hệ thống sẽ:

 • Tự động tải động cơ, chờ đến lúc vận tốc ổn định.
 • Lấy toàn bộ các giá trị đo (Hiệu suất, tốc độ, mô men, công suất vào/ra, dòng, áp).
 • Tự động tiếp tục điểm kiểm tiếp theo như đặt trước của người vận hành.

Khi thử nghiệm kết thúc, người dùng có thể lưu kết quả lần thử nghiệm vào bộ nhớ hệ thống để phân tích trong tương lai, tạo các báo cáo bằng đồ thị hoặc số dưới dạng file excel hoặc PDF.

 2. Thử nghiệm tăng nhiệt độ (Tùy chọn):

Người vận hành thiết lập:

 • Điểm tải mà người vận hành muốn thực hiện phép thử đo nhiệt độ.
 • Số kênh đo nhiệt độ mong muốn.
 • Khoảng cách từng điểm đọc nhiệt độ.
 • Nhiệt độ tối đa (mà hệ thống sẽ tự dừng khi đạt đến).
 • Khoảng thời gian tối đa (để hệ thống tự động dừng thử nghiệm)

Hệ thống sẽ:

 • Hệ thống sẽ đọc tất cả các thông số tại từng điểm đo nhiệt độ mà người vận hành đã thiết lập:
 • Nhiệt độ từng kênh
 • Dòng
 • Áp
 • Công suất vào/ra
 • Mômen
 • Tốc độ
 • Hiện thị các phép đo theo đồ thị thời gian.

Khi thử nghiệm kết thúc, người dùng có thể lưu kết quả lần thử nghiệm vào bộ nhớ hệ thống để phân tích trong tương lai, tạo các báo cáo bằng đồ thị hoặc số dưới dạng file excel hoặc PDF.

 3. Thử nghiệm hoàn toàn tự động theo tiêu chuẩn IEC 60034-2-1 (Tính toán hiệu suất động cơ dựa trên từng thành phần tổn hao) (Tùy chọn):

Thiết kế để thực hiện từng bước đo hiệu suất động cơ theo tiêu chuẩn IEC 60034-2-1 bao gồm:

 • Đo điện trở dây quấn stato tại nhiệt độ môi trường. Đo nhiệt độ tải định mức (Mục 6.4.4.1): ngay lập tức sau khi đo nhiệt độ điện trở dây cuốn stato, thử nghiệm đường cong tải với phép đo mô men, đo điện trở dây quấn stato, thử nghiệm không tải. Xác định các thành phần tổn hao: các thành phần tổn hao không đổi (mục 8.2.2.3.1): tổn hao do ma sát và quạt gió, tổn hao sắt. Các tổn hao tải (mục 8.2.2.4.1): tổn hao dây quấn stato và roto, bao gồm cả hiệu chỉnh nhiệt độ. Các tổn hao phụ (mục 8.2.2.5.1): tổn hao dư.
 • Tính toán tổng các thành phần tổn hao (Mục 8.2.2.2).
 • Tính toán hiệu suất (Mục 8.2.2.1).

III. CẤU HÌNH CUNG CẤP:

Hệ thống bao gồm bàn đỡ để lắp đặt động cơ tải, động cơ dưới kiểm, sensor momen, các hộp tải và tủ điều khiển

Để thử nghiệm động cơ nhỏ từ 0.75 – 5 KW/0.5 – 20 Nm, hệ thống sử dụng bộ tải sau:

 • Tải Motor : 5.7kW/25.3Nm/13.6A ( Do Hãng ABB sản xuất )
 • Bộ chuyển đổi: 7.5kW/16.5A
 • Sensor cho mômen: Cấp chính xác 0.1% (Buster 50Nm)

Với động cơ từ 5-37KW, hệ thống sẽ sử dụng bộ tải sau:

 • Tải Motor : 37kW/236Nm/70.7A (Do Hãng ABB sản xuất)
 • Bộ chuyển đổi và bộ tái sinh: 37kW/75A
 • Sensor cho mômen: Cấp chính xác 0.2% (Buster 500Nm)

Số lần đọc: (357)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: