Đo áp suất và Hiệu chuẩn áp kế

Sort Posts by:

Áp kế mẫu chỉ thị số, cấp chính xác ±0.025%

Model: LPC 300 Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức Áp kế mẫu chỉ thị số, cấp chính xác ±0.025% LPC 300  được sử dụng để hiệu chuẩn độ chính xác cao các thiết bị áp suất như áp kế, bộ chuyển đổi áp suất, áp kế chỉ thị
error: Content is protected !!