Thiết bị thử nghiệm quấn hai chiều cho dây kim loại

Model: NCR-10

Hãng sản xuất: UnitedTest – Trung Quốc

Xem Video giới thiệu thiết bị Ở ĐÂY.

I. GIỚI THIỆU:

 • Thiết bị thử nghiệm quấn hai chiều cho dây kim loại Model NCR-10 được sử dụng để xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của dây có đường kính hoặc độ dày từ 0,1 đến 10 mm trong quá trình quấn dây.
 • Thử nghiệm bao gồm quấn dây dẫn đến một số vòng quy định xung quanh trục gá có đường kính quy định trong tiêu chuẩn liên quan để tạo thành một vòng xoắn được quấn chặt chẽ.
 • Thử nghiệm cũng có thể bao gồm một trình tự cụ thể của việc quấn dây vào và gỡ dây ra, hoặc thậm chí cả quấn lại dây.

II. ĐẶC ĐIỂM:

 • Thiết bị thử nghiệm quấn hai chiều cho dây kim loại Model NCR-10 phù hợp với tiêu chuẩn ISO 7802, TCVN 1825 về phương pháp thử quấn
 • Thiết bị thử nghiệm quấn hai chiều cho dây kim loại Model NCR-10 có thể sử dụng trục gá 1: 1.
 • Trong ISO 7802, điều 3: Một đoạn dây được thử nghiệm có thể được sử dụng làm trục gá, miễn là nó có đường kính phù hợp và có đủ độ cứng.
 • Có tấm chắn an toàn.

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Đường kính uốn: 1-10mm
 • Tốc độ quấn: Cài đặt ngẫu nhiên, 20 vòng/phút, 30 vòng/phút, tối đa 60 vòng/phút
 • Trọng lượng quả nặng: 20N, 50N
 • Trục gá tiêu chuẩn: 4, 6, 8, 10 mm
 • Nguồn điện: 220V, 60HZ, 3 pha
 • Kích thước: 950 x 500 x 1150mm
 • Trọng lượng: 200Kg

III. CẤU HÌNH CUNG CẤP: 

 • Thiết bị thử nghiệm quấn hai chiều cho dây kim loại Model NCR-10
 • Đường ray dẫn hướng chuyển động
 • Động cơ
 • Hệ thống hiển thị
 • Trục gá tiêu chuẩn (4, 6, 8, 10mm)
 • Cơ cấu quấn dây

Số lần đọc: (69)

Leave a Reply

error: Content is protected !!