Thử nghiệm Công tắc

Sort Posts by:

Tải điện cảm dùng cho thử nghiệm

Model: T6-64 Hãng sản xuất: Testing – EU I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: Tải điện cảm dùng cho thử nghiệm T6-64 được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn yêu cầu phải có tải điện cảm với dòng điện 23A ~ 63A và hệ số công suất

Tải điện trở dùng cho thử nghiệm

Model: T6-50 Hãng sản xuất: Testing – EU I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:  Tải điện trở dùng cho thử nghiệm  T6-50 được thiết kế nhằm: tạo tải cho nguồn thử nghiệm giới hạn và điều chỉnh dòng điện xoay chiều và một chiều trong thử nghiệm, đo

Thiết bị kiểm tra hỏng hóc của ruột dẫn

Model: T2-69 Hãng sản xuất: Testing – EU I. GIỚI THIỆU: Thiết bị kiểm tra hỏng hóc của ruột dẫn T2-69 được dùng để kiểm tra các đầu nối có kẹp bắt ren đối với hỏng hóc và lỏng ruột dẫn Phù hợp với tiêu chuẩn IEC
error: Content is protected !!