Thử nghiệm Aptomat

Sort Posts by:

Thiết bị tạo dòng thử nghiệm máy cắt, aptomat đến 20 kA

Model: UPA-20 Hãng sản xuất: Kharkov – Ukraina I. ỨNG DỤNG: Được sử dụng để thử nghiệm máy cắt tự động, aptomat, cho phép đặt giá trị dòng điện cấp cho máy cắt và đo thời gian cắt của máy cắt II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: Hoạt

Thiết bị tạo dòng thử nghiệm máy cắt, aptomat đến 10 kA

Model: UPA-10 Hãng sản xuất: Kharkov – Ukraina I. ỨNG DỤNG: Được sử dụng để thử nghiệm máy cắt tự động, aptomat, cho phép đặt giá trị dòng điện cấp cho máy cắt và đo thời gian cắt của máy cắt II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: Thiết
error: Content is protected !!