Show Posts in

Thiết bị thử uốn gập hai chiều cho dây kim loại

Model: JWJ-10 Hãng sản xuất: UnitedTest – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử uốn gập hai chiều cho dây kim loại Model: JWJ-10 được sử dụng chủ yếu để xác định khả năng chịu biến dạng dẻo trong khi uốn gập hai chiều của dây

Thiết bị thử nghiệm kháng kéo của cáp tới 20 KN

Model: WDW-20eco Hãng sản xuất: Laryee – Trung Quốc I. ỨNG DỤNG: Thiết bị thử nghiệm kháng kéo của cáp tới 20 KN Model: WDW-20eco được sử dụng để thử nghiệm kéo, nén, uốn và các đặc tính cơ học khác của các vật liệu kim loại và

Thiết bị thử nghiệm sốc nhiệt hai buồng

Model: HD-E703-50 Hãng sản xuất: Haida – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm sốc nhiệt hai buồng  Model: HD-E703-50 được sử dụng để thử nghiệm độ bền của các cấu trúc vật liệu và vật liệu composite trong khi thay đổi từ môi trường nhiệt độ

Thiết bị đo hàm lượng carbon đen

Model: 1398 Hãng sản xuất: IPT – Đức I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng carbon đen Model: 1398 được thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 6964, ASTM D 1603. Thiết bị đo hàm lượng carbon đen Model: 1398 được sử dụng để xác

Thiết bị đo hàm lượng than đen

Model: SKZ1059 Hãng sản xuất: SKZ – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng than đen Model: SKZ1059 được dùng cho nhựa polyethylene, polypropylene và polyisobutylene trong xác định hàm lượng than đen Thiết bị này có nhiều ưu điểm như dễ sử dụng,

Buồng thử nghiệm khói 3m3

PN: FTT0105 Hãng sản xuất: FTT – Anh I. GIỚI THIỆU: Buồng thử nghiệm khói 3m3 PN: FTT0105 được thiết kế phù hợp các tiêu chuẩn IEC 61034 – BS 6853 – BS 6724 – BS 7622. Buồng thử nghiệm khói 3m3 PN: FTT0105 được sử dụng để đo lượng khói thoát

Thiết bị thử nghiệm ăn mòn

PN: FTT0109 Hãng sản xuất: FTT – Anh I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm ăn mòn theo tiêu chuẩn IEC 60754  FTT0109 được sử dụng để xác định mức độ axit của khí tạo ra từ quá trình cháy cáp. Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60574

Thiết bị thử nghiệm khả năng kháng cháy cho cáp điện

PN: FTT0101 Hãng sản xuất: FTT – Anh I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm khả năng kháng cháy cho cáp điện FTT0101 sử dụng để kiểm tra đặc tính chống cháy của dây điện (dây trần, dây chạy ngầm) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của