Show Posts in

Thiết bị thử nghiệm kháng kéo của cáp tới 20 KN

Model: WDW-20eco Hãng sản xuất: Laryee – Trung Quốc I. ỨNG DỤNG: Thiết bị thử nghiệm kháng kéo của cáp tới 20 KN Model: WDW-20eco được sử dụng để thử nghiệm kéo, nén, uốn và các đặc tính cơ học khác của các vật liệu kim loại và

Thiết bị thử nghiệm sốc nhiệt hai buồng

Model: HD-E703-50 Hãng sản xuất: Haida – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm sốc nhiệt hai buồng  Model: HD-E703-50 được sử dụng để thử nghiệm độ bền của các cấu trúc vật liệu và vật liệu composite trong khi thay đổi từ môi trường nhiệt độ

Thiết bị đo hàm lượng carbon đen

Model: 1398 Hãng sản xuất: IPT – Đức I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng carbon đen Model: 1398 được thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 6964, ASTM D 1603. Thiết bị đo hàm lượng carbon đen Model: 1398 được sử dụng để xác

Thiết bị đo hàm lượng than đen

Model: SKZ1059 Hãng sản xuất: SKZ – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng than đen Model: SKZ1059 được dùng cho nhựa polyethylene, polypropylene và polyisobutylene trong xác định hàm lượng than đen Thiết bị này có nhiều ưu điểm như dễ sử dụng,

Buồng thử nghiệm khói 3m3

PN: FTT0105 Hãng sản xuất: FTT – Anh I. GIỚI THIỆU: Buồng thử nghiệm khói 3m3 PN: FTT0105 được thiết kế phù hợp các tiêu chuẩn IEC 61034 – BS 6853 – BS 6724 – BS 7622. Buồng thử nghiệm khói 3m3 PN: FTT0105 được sử dụng để đo lượng khói thoát

Thiết bị thử nghiệm ăn mòn

PN: FTT0109 Hãng sản xuất: FTT – Anh I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm ăn mòn theo tiêu chuẩn IEC 60754  FTT0109 được sử dụng để xác định mức độ axit của khí tạo ra từ quá trình cháy cáp. Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60574

Thiết bị thử nghiệm khả năng kháng cháy cho cáp điện

PN: FTT0101 Hãng sản xuất: FTT – Anh I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm khả năng kháng cháy cho cáp điện FTT0101 sử dụng để kiểm tra đặc tính chống cháy của dây điện (dây trần, dây chạy ngầm) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của

Thiết bị thử nghiệm cháy lan bó cáp điện

P.N: FTT0111 Hãng sản xuất: FTT – Anh I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm cháy lan bó cáp điện FTT0111 phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60332 part 3, EN 50399. Việc kết hợp hai tiêu chuẩn cho phép đo lượng nhiệt giải phóng hoặc phân tích khí nếu

Thiết bị đo dòng rò

Model: LT-952HC Hãng sản xuất: ED&D – USA I. ĐẶC ĐIỂM: Thiết bị đo dòng rò Model: LT-952HC có các đặc điểm nổi bật sau: Nhanh:  Tất cả các phím điều khiển được đặt ở đằng trước. Toàn bộ thử nghiệm có thể được thực hiện trong