Thử nghiệm đèn LED

Sort Posts by:

Thiết bị thử nghiệm chỉ số chịu phóng điện bề mặt

Thiết bị thử nghiệm chỉ số chịu phóng điện bề mặt T4-41 được dùng để xác định mức độ bảo vệ chống lại sự hình thành các đường dẫn điện trong các vật liệu cách điện cứng do ứng suất điện và sự nhiễm bẩn chất điện

Tải điện tử một chiều

Tải điện tử một chiều Model: M9822 là thiết bị được thiết kế công nghệ AD và DA nhanh để có được các phép đo nhanh với độ chính xác cao. Với độ phân giải 0,1mV / 0,1mA, thiết bị có thể hiển thị hiệu quả sự
error: Content is protected !!