Thử nghiệm Cơ Lý

Sort Posts by:

Thiết bị thử nghiệm độ dão cho dây điện trần

Hãng sản xuất: CONHEN – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm độ dão cho dây điện trần dùng cho đường dây tải điện trên không theo tiêu chuẩn IEC 61395:1998 được dùng để thử nghiệm dão liên tục theo tiêu chuẩn IEC61395 đối với

Thiết bị thử nghiệm kéo nén vạn năng tới 10 KN

Model: UE2410 Hãng sản xuất: Laryee – Trung Quốc I. ỨNG DỤNG: Thiết bị thử nghiệm kéo nén vạn năng tới 10 KN Model: UE2410 được sử dụng để thử nghiệm kéo, nén, uốn và các đặc tính cơ học khác của các vật liệu kim loại

Áp kế mẫu chỉ thị số, cấp chính xác ±0.025%

Model: LPC 300 Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức Áp kế mẫu chỉ thị số, cấp chính xác ±0.025% LPC 300  được sử dụng để hiệu chuẩn độ chính xác cao các thiết bị áp suất như áp kế, bộ chuyển đổi áp suất, áp kế chỉ thị