Thử nghiệm Cơ Lý

Sort Posts by:

Thiết bị thử nghiệm rơi hai cánh đỡ

Thiết bị thử nghiệm rơi hai cánh đỡ Model: XQ-CY-1500 chủ yếu được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của kiện hàng đối với tác động của việc bị đánh rơi trong quá trình vận chuyển và xếp dỡ thực tế, và để đánh

Thiết bị thử nghiệm rơi một cánh đỡ

Thiết bị thử nghiệm rơi một cánh đỡ Model: XQ-DL-1500 được thiết kế để kiểm tra mức độ hư hại của bao bì sản phẩm bằng cách thả rơi và đánh giá độ bền va đập trong quá trình vận chuyển

Thiết bị thử nghiệm độ dão cho dây điện trần

Hãng sản xuất: CONHEN – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị thử nghiệm độ dão cho dây điện trần dùng cho đường dây tải điện trên không theo tiêu chuẩn IEC 61395:1998 được dùng để thử nghiệm dão liên tục theo tiêu chuẩn IEC61395 đối với

Thiết bị thử nghiệm kéo nén vạn năng tới 10 KN

Model: UE2410 Hãng sản xuất: Laryee – Trung Quốc I. ỨNG DỤNG: Thiết bị thử nghiệm kéo nén vạn năng tới 10 KN Model: UE2410 được sử dụng để thử nghiệm kéo, nén, uốn và các đặc tính cơ học khác của các vật liệu kim loại

Áp kế mẫu chỉ thị số, cấp chính xác ±0.025%

Model: LPC 300 Hãng sản xuất: Leitenberger – Đức Áp kế mẫu chỉ thị số, cấp chính xác ±0.025% LPC 300  được sử dụng để hiệu chuẩn độ chính xác cao các thiết bị áp suất như áp kế, bộ chuyển đổi áp suất, áp kế chỉ thị