Thiết bị thử nghiệm độ bền cơ kiểu thùng quay cho Balát/biến áp có phích cắm và đèn điện loại cắm vào ổ cắm nguồn lưới

Model: SN2123B1M

Hãng sản xuất: SINUO – Trung Quốc

Thiết bị thử nghiệm độ bền cơ kiểu thùng quay cho Balát/biến áp có phích cắm và đèn điện loại cắm vào ổ cắm nguồn lưới SN2123B1M

Thiết bị thử nghiệm độ bền cơ kiểu thùng quay cho Balát/biến áp có phích cắm và đèn điện loại cắm vào ổ cắm nguồn lưới SN2123B1M

I. GIỚI THIỆU:

 • Tiêu chuẩn: Thiết bị thử nghiệm độ bền cơ kiểu thùng quay cho Balát/biến áp có phích cắm và đèn điện loại cắm vào ổ cắm nguồn lưới SN2123B1M phù hợp với IEC 60598-1 điều 4.13.6, hình 25.
 • Ứng dụng: Thích hợp để kiểm tra xem các Balát/biến áp có phích cắm và đèn điện loại cắm vào ổ cắm nguồn lưới có đủ độ bền cơ học hay không.
 • Mẫu thử nghiệm: Balát/biến áp có phích cắm và đèn điện loại cắm vào ổ cắm nguồn lưới
 • Tính năng: Có thể đặt trước thời gian thử nghiệm, tự động dừng khi hoàn thành số lần thử nghiệm đã đặt.

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Tốc độ quay: 5 vòng/phút
 • Số lần rơi: 10 lần mỗi phút
 • Vật liệu chế tạo: tấm thép chất lượng cao dày 3mm
 • Thời gian kiểm tra: 0 ~ 9999, có thể được cài đặt trước
 • Chiều cao thả: 500 mm
 • Chiều rộng thùng: 1000 mm (để phù hợp với các mẫu thử nghiệm lớn)
 • Số thùng quay: 01

III. CẤU HÌNH CUNG CẤP: 

 • Thiết bị thử nghiệm độ bền cơ kiểu thùng quay cho Balát/biến áp có phích cắm và đèn điện loại cắm vào ổ cắm nguồn lưới SN2123B1M
 • Hướng dẫn sử dụng

Số lần đọc: (32)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: