Bộ thử hình ngón tay để thử bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

Hãng sản xuất: Testing – Slovenia – EU

Bộ thử hình ngón tay để thử bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

Bộ thử hình ngón tay để thử bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

Bộ thử hình ngón tay để thử bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện bao gồm:

  • Đầu dò thử nghiệm 11 – IEC 61032, hình 7
  • Đầu dò thử nghiệm 13 – IEC 61032, hình 9
  • Đầu dò thử nghiệm 41 – IEC 61032, hình 11
  • Đầu dò thử nghiệm B
  • Móng tay thử nghiệm
  • Que thử hình quả cầu đường kính 12.5 mm
  • Que thử hình quả cầu đường kính 50 mm
  • Que thử bằng thép cứng đường kính 1 mm với tay cầm và chặn hình cầu
  • Que thử bằng thép cứng đường kính 2.5 mm với tay cầm và chặn hình cầu
  • Bộ chỉ thị

Số lần đọc: (300)

Leave a Reply

%d bloggers like this: