Cầu đo điện trở một chiều P333

Model: P333

Xuất xứ: Nga

Cầu đo điện trở một chiều P333 - Nga

Cầu đo điện trở một chiều P333 – Nga

I. CHỨC NĂNG:

Cầu đo điện trở một chiều P333 – Nga cho phép đo:

 • Điện trở một chiều của cuộn dây (máy biến áp, động cơ điện…)
 • Xác định điểm đường dây chập đất
 • Đo xác định điện trở mất cân bằng của đôi dây

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Dải đo:
  • 1 ÷ 99990 Ω (Cấp chính xác: 0,5)
  • 1×10-1 ÷ 0,9999 Ω (Cấp chính xác 1,0)
  • 5×10-3 ÷ 0,0999 Ω (Cấp chính xác 15,0)
  • 100000 ÷ 999900 Ω (Cấp chính xác 5,0)
 • Kích thước: 300х230х150 mm
 • Trọng lượng: 3 kg

Số lần đọc: (791)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: