Liều xạ kế cá nhân

Model: TLD-760

Hãng sản xuất: Radpro International GMBH

Liều xạ kế cá nhân (TLD)

Liều xạ kế cá nhân (TLD)

1. TÍNH NĂNG:

 • Liều xạ kế cá nhân (TLD) là loại thiết bị dùng để giám sát liều bức xạ cho các nhân viên làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ , các thiết bị bức xạ…
 • Gồm có 2 chip với các chức năng khác nhau:
  • Một chip dùng để đo liều sâu photon dưới da 10 mm gọi tắt là liều sâu Hp(10),
  • Một chip để đo liều photon dưới da 0.07 mm gọi tắt là liều da Hp(0.07).
 • Cả 2 loại liều này được dùng để đánh giá sự nguy hiểm và những ảnh hưởng của bức xạ tới sức khỏe của con người theo hướng dẫn của quốc tế và theo các tiêu chuẩn của Việt Nam.
 • Tất cả các liều kế trước khi được đưa vào sử dụng đều phải được tiến hành kiểm tra và hiệu  chuẩn  tại phòng chuẩn cấp 2 tại Việt Nam (SSDL-VN) nằm trong mạng lưới phòng chuẩn cấp 2 của IAEA/WHO ( The IAEA/WHO SSDL Network).
 • Hiệu chuẩn:
  • Tất cả các liều kế phải được chiếu chuẩn mục đích là để xác định các hệ số hiệu chỉnh tương ứng với mỗi liều kế.
  • Do các liều kế được chế tạo luôn có sự sai khác về độ nhạy, vì thế cần xác định các hệ số hiệu chỉnh để nâng cao độ chính xác của các phép đo.
  • Các hệ số chuẩn này được lưu trữ trong các hệ thống máy đo tương thích với nó để phục vụ cho việc tính toán kết quả và hiệu chuẩn.

2. CẤU HÌNH:

Gồm 2 phần chính là: Card holder và element cards (vỏ liều kế và card liều kế)

 • Card Holder ( vỏ liều kế ) có 2 vị trí:
  • Vị trí chip 2: 1000mg/cm2 ABS plastic + PTFE dùng để xác định liều sâu Hp(10).
  • Vị trí chip 3: 17mg/cm2  MyLar + PTFE để xác định liều nông Hp(0.07).
  • Xuất xứ tại Mỹ
 • Element cards  là card liều kế  hai chip TLD loại 0110 làm từ vật liệu MTS-100 ( LiF:Mg,Ti )
  • Kích thước 3.2mm x 3.2mm x 0.38mm có phủ Teflon 13mg/cm2
  • Card làm bằng nhôm có nhãn barcode (mã vạch).
  • Xuất xứ Ba Lan

 

Số lần đọc: (275)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: