Thử nghiệm nhiễu điện từ (EMI)

Sort Posts by:

Ăng ten ba vòng

Model: VVLA-30M Hãng sản xuất: Lisun – Trung Quốc I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: Ăng ten ba vòng Model: VVLA-30M là ăng ten đo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn CISPR15-2005. Hoạt động với Hệ thống thu nhiễu điện từ để đo bức xạ từ trường của thiết

Hệ thống thu nhiễu điện từ (EMI) tự động

Model: EMI-9KC Hãng sản xuất: Lisun – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Là hệ thống thử nghiệm chính để thử nghiệm EMI (nhiễu điện từ). Hệ thống thu nhiễu điện từ (EMI) tự động Model: EMI-9KC được sản xuất theo cấu trúc đóng hoàn toàn và từ